Príklad tickeru javascript

361

Lync Web App aj Office 365 sú cloudové technológie, preto vyžadujú interaktívne funkcie prehliadača. Tieto funkcie čiastočne poskytuje JavaScript. Ak majú funkcie fungovať podľa očakávania, bude pravdepodobne treba v prehliadači povoliť JavaScript.

První JavaScript v HTML-- psaní do dokumentu. Proměnné v JavaScriptu. Hlášky v JavaScriptu-- alert a prompt. Začlenění skriptu do stránky-- zápis tagem